Tájékoztató horgász okmányok leadásáról,új okmányok kiváltásáról

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

 

Tárgy: Tájékoztató horgász okmányok leadásáról,

új okmányok kiváltásáról

 

 

 

Hatályos Horgászrendünk szerint „az egységes horgászati okmányt (fogási napló)

2022. február 28-ig az Elnökség által megjelölt helyen és időpontban,

személyesen, vagy az Egyesület címére (8440 Herend, Vadvirág u. 69.)

tértivevényesen megküldött levél útján lehet leadni. Beérkezési határidő: 2022. február 28.!

   

 

A leadás időpontját és azt, hogy a horgász rendben kitöltve adta-e le a fogási naplóját, az elektronikus ügyvitelnél rögzíteni kell. A február 28-i leadási határidőn túl, hiányosan vagy hibásan kitöltött, nem összesített adatokkal leadott dokumentum esetén 2022. évre érvényes Állami Horgászjegy és Fogási Napló csak emelt összegű díj ellenében adható ki.

(A kellemetlenségek elkerülése érdekében, szükség esetén az összesítésben vagy leadásban a 20/3591-354-es telefonon lehet segítséget kérni.)

 

Az Elnökség az okmány leadásra 2022. január 16. (vasárnap) 10.00-12.00 óra közötti időpontot Herendi Horgász Egyesület közösségi házánál jelöli ki. A többi nap február végéig megegyezik az okmányok kiváltásának időpontjával. A fogási naplók leadása és azok kiváltása nem kell, hogy egy napra essen, de a leadás végső határideje február 28.

 

Horgászokmányok kiváltását 2022. február 10-től március 31-ig mindegyik nap csütörtök 14.00 és 17.00 óra közötti időpontba jelöli ki. Helye a horgász egyesület székhelye: Herend, Vadvirág u. 69. Fontos szabály, hogy a fenti napokra a 20/3591-354-es telefonon előzetes időpontot kell egyeztetni az indokolatlan várakozás elkerülése és a járványügyi szabályok betartása miatt.

 

Felhívjuk a figyelmet az okmányok leadása és kiváltása során a távolságtartásra, a kézfertőtlenítő és a védőmaszk kötelező használatára.

 

 

Herend, 2022. január 05.

 

Tisztelettel:

Kaizer László

elnök sk.

 
Copyright © 2022 Herendi Horgászegyesület. Minden jog fenntartva.
Támogatja a Joomla!